Příprava na zkoušku mediátora

Institut pro vzdělávání mediátorů

Mediace

Připravili jsme pro ty z Vás, kteří se chtějí stát mediátory, ucelený program přípravy na zkoušky z mediace, které jsou vykonávány na Ministerstvu spravedlnosti ČR.

Vzdělávání mediátorů se věnujeme více než 5 let a za uvedenou dobu jsme vyškolili více než 530 mediátorů                   ( reference zde ).

Mimosoudní řešení sporů bylo upraveno zákonem č. 202/ 2012 Sb. o mediaci a o změně některých zákonů.

Výhodou zakonné úpravy mediace je možnost, aby soudy ČR doporučili nebo nařídili mediacii, a tím přispěly k vyřešení sporového konání mezi účastníky neautoritativním způsobem.

 

Termíny seminářů z mediace:

10.4. - 10.5.2014 - Praha ( přednášky: 10. - 12.4., 24. - 26.4., 1. - 3.5., 8.- 10.5. )

15.5. - 7.6.2014 - Brno ( přednášky: 15. - 17.5., 22. - 24.5., 29. - 31.5., 5. - 7.6. )

19.6. - 12.7.2014 - Praha ( přednášky: 19. - 21.6., 26. - 28.6., 3. - 5.7., 10. - 12.7. )

Kurz mediace se koná i v průběhu víkendu, čímž Vás nezatěžuje ve Vašich stávajících pracovních povinnostech.

 

Co je Mediace a jaká je úloha mediátora?

Mediace je mimosoudní činnost, při které osoby zúčastněné na mediaci pomocí nezávislé třetí osoby (mediátora) řeší spor, který vznikl z jejich smluvního nebo z jiného právního vztahu. Spor je možné řešit mediací v kterémkoliv jeho stádiu, a to včetně již probíhajícího soudního řízení.

Mediace je soubor komunikačních znalostí zručností, které je možné Ty je samozřejmě možné využít rovněž mimo kontext mediace. Využití mediačních znalostí zručností je v dnešní době, a zejména pro ty, kteří pracují s lidmi, velmi široké při neautoritativním přístupu k hledání možného řešení.

Pomůžeme Vám zorientovat se v právní úpravě mediace a problematice, která může být zákonem o mediacii řešena (občanské a obchodní právo, právo na ochranu spotřebitele, pracovního a rodinného právo). Dle našich zkušeností víme, že být dobrý v právní oblasti nestačí, protože smlouvy si připravíte mimo sezení s klienty. Neméně důležité je také psychologické vedení mediačního konání – odehrává se totiž v reálném čase. Díky dlouholeté praxi školení mediátorů jsme získali zkušenosti a know-how, jak nejlépe vést sezení stran, které se dostaly do sporu. Poskytujeme rovněž podporu mediátorům pro přípravu kanceláře v podobě kunzultací ( 5 hod. zdarma ).

 

Mediace se vztahuje na spory, které vznikají z:

občanskoprávních vztahů,
obchodněprávních vztahů, práv na ochranu spotřebitele,
rodinných vztahů včetně vypořádání SJM a otázek výchovy a výživy nezletilého dítěte po rozvodu manželství,
pracovněprávních vztahů.

Tešíme se na spolupráci.

 

              zákony ČR             wikipedie o mediaci                epravo.cz o mediaci              Kontakt a Přihláška

 

Mediace ve světě:  Evropská komise o mediaci       mediace v Austrálii         mediace v USA      mediace v GB

                                                     mediace TV                 konflikt TV             College of Mediators

Hledali jste: mediace, kurz mediace, mediátor, odborná příprava mediátora, mediační řízení, mimosoudní řešení sporů, studium mediace, rekvalifikace, kurz, kurzy

infolinka:

77 33 464 33

pondělí - sobota: 

8:30 - 17:30

email:

info@kurzmediace.cz